• 3,25

  *filo zincato mt 50 n 14

 • 2,43

  *filo zincato mt 50 n 12

 • 2,01

  *filo zincato mt 50 n 10

 • 1,00

  *filo zincato mt 100 mm 2 7

 • 0,58

  *tenditore occhio gancio mm 8

 • 0,42

  *tenditore occhio gancio mm 6

 • 0,39

  *tenditore occhio gancio mm 5

 • 0,91

  *tenditore occhio gancio mm 10

 • 0,58

  *tenditore 2 occhi ma8