• 4.345,64

    *gruppo elettrogeno silenziato monofase sx diesel 3000 giri